La lluita dóna els seus fruits!

Publicat per Salvem Salau el

Estem molt contents!
De l’altre cantó de Salau ens arriba una bona notícia!
La justícia francesa anula el permís d’explotació de la mina de Tungsté.
La lluita dóna els seus fruits!
#SalvemSalau #NoalaMina 

Per una decisió publicada el 28 de juny de 2019, el tribunal administratiu de Tolosa anul·la el decret del 21 d’octubre de 2016 del secretari d’estat a la indústria a prop del ministre de l’economia i de les finances concedint a la societat Variscan un permís exclusiu d’investigacions de mines de tungstè, étain, bismut, molibdè, zinc, plom, coure, ara bé, diners i substàncies connexes (sobretot niobium i tantale) dita « Permesos Couflens » al departament del Ariège.
És clarament una victòria per als oponents a tota represa d’activitat sobre la mina de Salau, a Couflens. Tancat des de 1986, el lloc fet l’objecte d’un viu interès de la societat Variscan Mines en raó dels seus recursos, sobretot en tungstè. La societat ha doncs dipositat una demanda de permís exclusiu d’investigacions de mines (PER)de mines de tungstè, étain, bismut, molibdè, zinc, plom, coure, ara bé, diners i substàncies connexes (sobretot niobium i tantale) per a una durada de 5 anys, demanda acceptada pel secretari d’Estat a la indústria a prop del ministre de l’economia i de les finances, per un decret del 21 d’octubre de 2016.El municipi de Couflens, l’associació « Couflens-*Salau Demà », l’associació « El comitè ecològic ariégeois » i l’associació « Henri Pézerat » han demanat l’anul·lació d’aquest permesos a prop de la justícia administrativa.
A la seva decisió del 28 de juny, el LA TEVA de Tolosa jutja que “resulti disposicions de l’article L. 122-1 del codi miner que pertany a l’autoritat competent, sota el control del jutge de l’excés de poder, d’assegurar-se, abans de lliurar un permís exclusiu d’investigacions, que els candidats a aquesta délivrance posseeixen, directament o indirectament, les capacitats tècniques i financeres que els permetran dur a terme els treballs d’investigacions i d’assumir les obligacions mencionades a decrets presos per preservar els interessos mencionats als articles L. 161-1 i L. 163-1 a L. 163-9 del codi miner. Després d’haver aixecat que la societat Variscan Mines s’ha compromès al dossier de demanda de permís exclusiu d’investigacions a consagrar un import de 25 milions d’euros per als treballs d’exploració, el tribunal comprovi que la societat VariscanMines, de les quals l’actiu s’elevava a la clausura de l’exercici 2014 a 2,05 milions d’euros, no disposava, a la data del decret atacat, de les capacitats financeres netes per dur a terme aquests treballs. A més, si la societat s’ha predominat, al recolzament de la seva demanda, d’una carta d’intenció de la seva societat-mare, la societat Platsearch NL, i d’un acord de junt-venture conclòs amb un fons d’inversió, la societat Juniper Capital, el tribunal ha estimat que ni aquesta carta ni aquest acord no constituïen compromisos ferms i alguns de finançar aquests treballs”.

Per a les mateixes raons, els magistrats necessiten que les cartes de suport produïdes per la societat Apollo Minerals Limited i EquatorialRecursos han estat apartades

La notícia en francés:
https://gazette-ariegeoise.fr/de-salau-tribunal-administratif-annule-permis-exclusif-de-recherche/

 

Le jugement complet est disponible ici :

http://toulouse.tribunal-administratif.fr/content/download/163741/1654298/version/1/file/1605772%20Jugement.pdf

 

 

Categories: PREMSA