Manifest

Manifest Salvem Salau

Salvem Salau és una plataforma que uneix persones, associacions, ONG’s, col·lectius, entitats i administracions de tot l’àmbit local, comarcal, nacional i internacional per tal de preservar una de les valls més ben conservades dels Pirineus. La seva riquesa a nivell biològic, geològic, ecològic, paisatgístic i cultural, fan de la vall de Bonabé i Salau un espai únic que cal protegir, tal com ho demostren les nombroses figures de protecció de que disposa:  Zona PEIN, Xarxa Natura 2000,  Parc Natural de l’Alt Pirineu i Reserva Nacional de Caça. A més la Noguera Pallaresa, l´eix fluvial de la vall, està declarat Reserva Natural Parcial per tal de  garantir la seva protecció davant de qualsevol activitat o contaminació que pugui afectar les seves aigües que també han estat declarades Reserva Genètica de Salmònids. Aquesta zona constitueix l’hàbitat de nombroses espècies  de fauna protegides com l´ós bru, el trencalòs, la perdiu blanca, la llúdriga, l’almesquera i el gall fer entre d’altres, així com de flora, com la flor de neu (Leontopodium alpinum)  o l’Arabis soyeri . A més, les seves muntanyes acullen nombrosos ramats de vaques, ovelles i eugues que aprofiten grans extensions de pastures existents des de temps immemorials. 

Per a totes nosaltres i per la resta de la societat constitueix  un privilegi poder gaudir d’espais tan ben preservats com la vall de Bonabé i Salau i per això és la nostra obligació mantenir la seva integritat per a les  generacions futures. Per aquest motiu afirmem que el projecte d’explotació minera de tungstè i d’or que vol dur a terme NeoMetal Spania S.L., filial de la multinacional Apollo Minerals Ltd, no hi té cabuda. No tant sols per l’impacte paisatgístic  que suposaria, sinó també,  pel greu impacte ecològic que aquesta activitat tindria sobre un gran nombre d’espècies protegides i  sobre les aigües i sobre la Noguera Pallaresa, un dels rius pirinencs més ben conservats,  que es podria contaminar amb arsènic, asbests/amiants i altres minerals eliminant totalment la vida , tal com ja va passar a la part occitana amb la contaminació del riu Salat i dels seus afluents. 

Cal tenir present que les concessions mineres s’atorguen per un període de 30 anys, prorrogables per terminis iguals i fins arribar a un màxim de 90 anys.

Per tot això diem:

Salvem Salau perquè és la nostra obligació preservar aquest espai per a les generacions futures. 

Salvem Salau perquè volem que les figures de protecció del territori siguin realment efectives davant de projectes  manifestament insostenibles.

Salvem Salau perquè són falses les promeses de creació de llocs de treball fetes per l’empresa minera. Avui dia, la mineria està molt tecnificada i  només donarà feina a uns pocs a canvi de destruir el teixit socioeconòmic de tota una comarca. 

Salvem Salau perquè moltes espècies es veurien afectades;  la truita autòctona quedaria extingida i les aigües contaminades amb conseqüències desastroses per al medi i que podrien afectar fins i tot la salut de les persones.

Salvem Salau perquè sense la seva bellesa natural, el turisme seria expulsat directament de la zona i això afectaria  d’una forma catastròfica  a una  comarca que depèn en gran mesura de les activitats relacionades amb el turisme.

Salvem Salau perquè la ramaderia extensiva es veuria privada de les seues zones de pastura i afectada per la contaminació de les aigües.

Salvem Salau de l’especulació econòmica per part de les multinacionals , ja que encara que hi hagués gran quantitat de mineral, extreure’l suposaria una catàstrofe mediambiental i ecològica irreversible per a la zona.

Salvem Salau per tal d´esdevenir una lluita que posi de manifest pràctiques poc transparents per part de les empreses promotores així com actituds ambigües per part d’alguns responsables polítics. Prou de signar aprovacions sense comptar amb el que vol el territori. 

I per sobre de tot, Salvem Salau perquè ens l’estimem com a part de les nostres vides que tenim tot el dret de viure-les amb dignitat. 

Per tot això, convençuts de les potencialitats enormes de la nostra gent i del nostre territori, defensem el futur d’aquesta terra i diem sí a un model de desenvolupament i producció sostenibles, diem sí a les dinàmiques econòmiques pròpies de cada territori, sí a la preservació i l’aprofitament del patrimoni i la cultura, sí a les planificacions transversals correctes i transparents, sí a la gestió intel·ligent i democràtica, sí al paisatge i al medi ambient, sí a la salut i a la qualitat de vida, sí al futur del territori i de la seva gent, si a la VIDA!

En conseqüència, exigim que els òrgans de govern del nostre país i els nostres representants polítics acordin immediatament la suspensió de qualsevol llicència d’activitat o permís vinculats a la mineria a la vall de Bonabé i Salau. 

http://www.salvemsalau.org